10 đề ôn thi cuối học kì 2 Toán 10 KNTTVCS cấu trúc trắc nghiệm mới

Tài liệu gồm 142 trang, tuyển tập 10 đề ôn thi cuối học kì 2 môn Toán 10 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết. Các đề thi được biên soạn theo cấu trúc định dạng trắc nghiệm mới nhất (2025) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, với nội dung gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trả lời ngắn.

Ma trận 10 đề ôn thi cuối học kì 2 Toán 10 KNTTVCS cấu trúc trắc nghiệm mới:
CHƯƠNG 6:
+ Hàm số.
+ Hàm số bậc hai.
+ Dấu của tam thức bậc hai.
+ Phương trình quy về bậc hai.
CHƯƠNG 7:
+ Phương trình đường thẳng.
+ Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Góc và khoảng cách.
+ Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.
+ Ba đường conic.
CHƯƠNG 8:
+ Quy tắc đếm.
+ Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
+ Nhị thức Newton.
CHƯƠNG 9:
+ Biến cố, định nghĩa cổ điển của xác suất.
+ Thực hành tính xác suất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *