Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hùng Vương – Bình Thuận

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Thuận; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hùng Vương – Bình Thuận:
+ Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Gọi x y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó mua.Khi đó các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán là?
+ Hai bạn An và Hưng cùng xuất phát từ điểm P, đi theo hai hướng khác nhau và tạo với nhau một góc 40° để đến đích là điểm D. Biết rằng họ dừng lại để ăn trưa lần lượt tại A và B (như hình vẽ). Hỏi Hưng phải đi bao xa nữa để đến được đích? (Lấy sai số đến hàng phần nghìn).
+ Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề? A. 5 có phải là một số vô tỷ không ? B. 10 7 3. C. 10 2 1 chia hết cho 11. D. 6 5 2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *