32 đề thi thử cuối học kỳ 2 môn Toán 10 – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 241 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển chọn 32 đề thi thử cuối học kỳ 2 môn Toán 10, giúp học sinh lớp 10 ôn tập để chuẩn bị cho kì thi kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 sắp tới.

MỤC LỤC:
Đề số 1 1.
Đề số 2 4.
Đề số 3 10.
Đề số 4 17.
Đề số 5 22.
Đề số 6 27.
Đề số 7 41.
Đề số 8 45.
Đề số 9 52.
Đề số 10 66.
Đề số 11 75.
Đề số 12 84.
Đề số 13 92.
Đề số 14 104.
Đề số 15 111.
Đề số 16 116.
Đề số 17 124.
Đề số 18 129.
Đề số 19 137.
Đề số 20 150.
Đề số 21 158.
Đề số 22 164.
Đề số 23 169.
Đề số 24 174.
Đề số 25 177.
Đề số 26 189.
Đề số 27 192.
Đề số 28 205.
Đề số 29 208.
Đề số 30 214.
Đề số 31 224.
Đề số 32 230.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *