Đề KSCL cuối kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề KSCL cuối kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 211 gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề nhằm kiểm tra và đánh giá năng lực môn Toán thường xuyên của học sinh khối 10 trong giai đoạn học kỳ 1.

Trích dẫn đề KSCL cuối kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Có ba lớp học sinh 10A, 10B, 10C trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 128 em cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em lớp 10A trồng được 3 cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi em lớp 10B trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi em lớp 10C trồng được 6 cây bạch đàn. Cả ba lớp trồng được là 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
A. 10A có 45 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 43 em.
B. 10A có 43 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 45 em.
C. 10A có 40 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 45 em.
D. 10A có 45 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 40 em.
[ads] + Viết mệnh đề phủ định P của mệnh đề P: ”Tất cả các học sinh khối 10 của trường em đều biết bơi”.
A. P: ”Trong các học sinh khối 10 của trường em có bạn biết bơi”.
B. P: ”Tất cả các học sinh khối 10 của trường em đều biết bơi”.
C. P: ”Tất cả các học sinh khối 10 của trường em có bạn không biết bơi ”.
D. P: ”Trong các học sinh khối 10 của trường em có bạn không biết bơi”.
+ Lớp 10B1 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B1 là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *