7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 – Lê Đôn Cường

Tài liệu gồm 26 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm chọn lọc thuộc 7 chủ đề trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán, bao gồm:

+ Chủ đề 1: Hàm số và các bài toán liên quan
+ Chủ đề 2: Lũy thừa – mũ & logarit
+ Chủ đề 3: Nguyên hàm – tích phân & ứng dụng
+ Chủ đề 4: Số phức
+ Chủ đề 5: Hình học không gian phần khối đa diện
+ Chủ đề 6: Hình học không gian khối tròn xoay
+ Chủ đề 7: Hình học không gian tọa độ Oxyz

Các bài toán đều có đáp án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *