Tuyển tập những bài toán vận dụng có lời giải chi tiết – Nhóm LaTeX

Tài liệu gồm 194 trang tuyển tập các bài toán vận dụng và vận dụng cao Giải tích và Hình học nhằm giúp học sinh ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia. Các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *