Bài tập phương trình chứa căn – Lê Văn Đoàn

Bài tập phương trình chứa căn – Lê Văn Đoàn

Tài liệu 7 trang do thầy Lê Văn Đoàn biên soạn phân dạng và tuyển chọn bài tập phương trình chứa căn. Các dạng toán phương trình chứa căn gồm:
+ Dạng 1. Phương trình chứa căn cơ bản
+ Dạng 2. Phương trình chứa căn sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ
+ Dạng 3. Đưa về phương trình tích số (nhóm, liên hợp, …)
+ Dạng 4. Sử dụng hằng đẳng thức đưa về phương trình cơ bản

Bạn đang đọc: Bài tập phương trình chứa căn – Lê Văn Đoàn

Ngoài ra còn có các phương pháp giải phương trình chứa căn khác như: đánh giá bằng bất đẳng thức, lượng giác hóa, hàm số …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *