Chuyên đề phương trình, bất phương trình và hệ phương trình đại số

Chuyên đề phương trình, bất phương trình và hệ phương trình đại số

Tài liệu gồm 250 trang trình bày đầy đủ các dạng toán phương trình, bất phương trình và hệ phương trình với các bài toán được giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương trình, bất phương trình và hệ phương trình đại số

Nội dung tài liệu:
Phần 1 – Phương trình & bất phương trình
A – Phương trình – bất phương trình cơ bản
1/ Phương trình – bất phương trình căn thức cơ bản
2/ Phương trình – bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
3/ Một số phương trình – bất phương trình cơ bản thường gặp khác
B – Giải phương trình & bất phương trình bằng cách đưa về tích số hoặc tổng hai số không âm
1/ Sử dụng biến đổi đẳng thức cơ bản để đưa về phương trình tích
2/ biến đổi về tổng hai số không âm
3/ Sử dụng nhân liên hợp
4/ Đặt ẩn phụ không hoàn toàn
C – Giải phương trình & bất phương trình bằng đặt ẩn số phụ
1/ Đặt một ẩn phụ
2/ Đặt hai ẩn phụ

D – Giải phương trình & bất phương trình bằng bất đẳng thức và hình học
1/ Giải phương trình và bất phương trình bằng bất đẳng thức
2/ Giải phương trình và bất phương trình bằng cách ứng dụng của hình học
E – Giải phương trình & bất phương trình bằng phương pháp lượng giác hóa
F – Giải phương trình & bất phương trình bằng phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số
G – Bài toán chứa tham số trong phương trình & bất phương trình
Phần 2 – Hệ phương trình
A – Hệ phương trình cơ bản
B – Biến đổi một phương trình thành tích & kết hợp phương trình còn lại
C – Giải hệ bằng cách đặt ẩn phụ đưa về hệ cơ bản
D – Giải hệ bằng bất đẳng thức
E – Giải hệ bằng lượng giác hóa & số phức hóa
F – Giải hệ bằng tính đơn điệu của hàm số
G – Bài toán chứa tham số trong hệ phương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *