Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân Trời Sáng Tạo)

Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân Trời Sáng Tạo) được biên soạn bởi các tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Đặng Văn Đoạt.

Lời nói đầu:
Các bạn học sinh, quý thầy, cô giáo thân mến!
Sách Chuyên đề học tập Toán 10 thuộc bộ sách Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sách bao gồm ba chuyên đề: Chuyên đề 1. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn và ứng dụng. Chuyên đề 2. Phương pháp quy nạp toán học và nhị thức Newton. Chuyên đề 3. Ba đường conic và ứng dụng. Các chuyên đề này nhằm mục đích: Cung cấp thêm một số kiến thức và kĩ năng toán học nhằm đáp ứng yêu cầu phân hoá, tạo cơ hội cho học sinh vận dụng Toán học để giải quyết các vấn đề liên môn và thực tiễn, góp phần hình thành cơ sở khoa học cho giáo dục STEM. Giúp học sinh hiểu vai trò và những ứng dụng của Toán học trong thực tiễn, làm cơ sở cho định hướng nghề nghiệp sau Trung học phổ thông, tạo cơ hội cho học sinh nhận biết năng khiếu, sở thích của mình, từ đó tạo đam mê khi học Toán. Mỗi chuyên đề đều có nêu các kiến thức cơ bản sẽ học và các yêu cầu cần đạt của chuyên đề. Các bài học đều xây dựng theo tinh thần định hướng phát triển năng lực và thường được thống nhất theo các bước khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng.
Chúng tôi hi vọng rằng sách Chuyên đề học tập Toán 10 sẽ hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình dạy học, đồng thời giúp các bạn học sinh hứng thú hơn khi học tập bộ môn Toán. Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy, cô giáo và các bạn học sinh để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Mục lục:
Chuyên đề 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 1. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
Bài 2. Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
Bài tập cuối chuyên đề 1.
Chuyên đề 2. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC VÀ NHỊ THỨC NEWTON.
Bài 1. Phương pháp quy tập toán học.
Bài 2. Nhị thức Newton.
Bài tập cuối chuyên đề 2.
Chuyên đề 3. BA ĐƯỜNG CONIC VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 1. Elip.
Bài 2. Hypebol.
Bài 3. Parabol.
Bài 4. Tính chất chung của ba đường conic.
Bài tập cuối chuyên đề 3.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *