Sách giáo khoa Toán 8 (tập 2) (Cánh Diều)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 Sách giáo khoa Toán 8 (tập 2) (Cánh Diều).

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu.
Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
Bài 3. Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ.
Bài 4. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.
Bài 5. Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
Bài tập cuối chương VI.

CHƯƠNG VII. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn.
Bài 2. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn.
Bài tập cuối chương VII.

CHƯƠNG VIII. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG. HÌNH ĐỒNG DẠNG.
Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác.
Bài 2. Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác.
Bài 3. Đường trung bình của tam giác.
Bài 4. Tính chất đường phân giác của tam giác.
Bài 5. Tam giác đồng dạng.
Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác.
Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác.
Bài 8. Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác.
Bài 9. Hình đồng dạng.
Bài 10. Hình đồng dạng trong thực tiễn.
Bài tập cuối chương VIII.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 3. Thực hành đo chiều cao.

THỰC HÀNH MỘT SỐ PHẦN MỀM.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *