Sách bài tập Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Sách bài tập Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi các tác giả: Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn.

Sách BÀI TẬP TOÁN 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) gồm hai tập, là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa TOÁN 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và được viết bởi cùng một đội ngũ tác giả.
BÀI TẬP TOÁN 10 được biên soạn theo đúng cấu trúc chương, bài như trong sách giáo khoa nhằm cung cấp cho các em một hệ thống bài tập phong phú, bổ trợ cho sách giáo khoa. Mỗi bài học đều có phần tóm tắt các kiến thức cần nhớ, các kĩ năng giải toán cần thiết thông qua những ví dụ minh hoạ tiêu biểu và phần đề bài tập gồm những bài tập được chọn lọc cẩn thận, theo đúng yêu cầu của Chương trình. Cuối mỗi chương có các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận tổng hợp, nhằm ôn tập và hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng của cả chương. Cuối sách là phần lời giải, hướng dẫn, đáp số cho các bài tập.
BÀI TẬP TOÁN 10 bám sát các yêu cầu cần đạt của Chương trình mới môn Toán, đồng thời bổ sung làm đa dạng thêm các loại bài tập thích hợp với mỗi nội dung trong sách giáo khoa, đặc biệt là những bài tập định hướng ứng dụng, trong thực tiễn hoặc trong các môn học liên quan, nhằm phát triển năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học. BÀI TẬP TOÁN 10 giúp các em củng cố, phát triển và nâng cao các kiến thức, kĩ năng đã học, cũng như hình thành và phát triển năng lực toán học tương ứng.
Với cấu trúc và định hướng như vậy, BÀI TẬP TOÁN 10 sẽ là một tài liệu không thể thiếu cho tất cả các em học sinh sử dụng sách giáo khoa TOÁN 10 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chắc chắn BÀI TẬP TOÁN 10 cũng rất hữu ích cho tất cả học sinh lớp 10, dù học theo bất cứ bộ sách giáo khoa nào.

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
Bài tập cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài tập cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác.
Bài tập cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các khái niệm mở đầu.
Bài 8. Tổng và hiệu của hai vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một số.
Bài 10. Vectơ trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 11. Tích vô hướng của hai vectơ.
Bài tập cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số gần đúng và sai số.
Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc trưng đo độ phân tán.
Bài tập cuối chương V.
LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.
Chương I.
Chương II.
Chương III.
Chương IV.
Chương V.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *