Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ.
Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ thừa của một số hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện.
Bài tập cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học.
Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực.
Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả.
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài tập cuối chương 2.

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Các bài toán về đo đạc và gấp hình.
Bài tập cuối chương 3.

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng song song.
Bài 4. Định lí và chứng minh một định lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra.
Bài tập cuối chương 4.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu.
Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn.
Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp.
Bài tập cuối chương 5.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *