Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi các tác giả: Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Sách BÀI TẬP TOÁN 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) gồm hai tập, là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa TOÁN 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và được viết bởi cùng một đội ngũ tác giả.
BÀI TẬP TOÁN 10 được biên soạn theo đúng cấu trúc chương, bài như trong sách giáo khoa nhằm cung cấp cho các em một hệ thống bài tập phong phú, bổ trợ cho sách giáo khoa. Mỗi bài học đều có phần tóm tắt các kiến thức cần nhớ, các kĩ năng giải toán cần thiết thông qua những ví dụ minh hoạ tiêu biểu và phần đề bài tập gồm những bài tập được chọn lọc cẩn thận, theo đúng yêu cầu của Chương trình. Cuối mỗi chương có các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận tổng hợp, nhằm ôn tập và hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng của cả chương. Cuối sách là phần lời giải, hướng dẫn, đáp số cho các bài tập.
BÀI TẬP TOÁN 10 bám sát các yêu cầu cần đạt của Chương trình mới môn Toán, đồng thời bổ sung làm đa dạng thêm các loại bài tập thích hợp với mỗi nội dung trong sách giáo khoa, đặc biệt là những bài tập định hướng ứng dụng, trong thực tiễn hoặc trong các môn học liên quan, nhằm phát triển năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học. BÀI TẬP TOÁN 10 giúp các em củng cố, phát triển và nâng cao các kiến thức, kĩ năng đã học, cũng như hình thành và phát triển năng lực toán học tương ứng.
Với cấu trúc và định hướng như vậy, BÀI TẬP TOÁN 10 sẽ là một tài liệu không thể thiếu cho tất cả các em học sinh sử dụng sách giáo khoa TOÁN 10 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chắc chắn BÀI TẬP TOÁN 10 cũng rất hữu ích cho tất cả học sinh lớp 10, dù học theo bất cứ bộ sách giáo khoa nào.

CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc hai.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
Bài tập cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng.
Bài 20. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 22. Ba đường conic.
Bài tập cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc đếm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài tập cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất.
Bài 27. Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
Bài tập cuối chương IX.
BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *