Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton, TOANMATH.com tuyển tập những công thức thường dùng.

1. Hoán vị

hoan-vi

2. Chỉnh hợp

chinh-hop

3. Tổ hợp

to-hop

4. Các tính chất của hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

tinh-chat-hoan-vi-chinh-hop-to-hop

5. Nhị thức Newton

nhi-thuc-newton

6. Tính chất của xác suất

tinh-chat-xac-suat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *