Sách bài tập Hình học 12 cơ bản

Sách bài tập Hình học 12 cơ bản (SBT HH12 CB) gồm 149 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 12 trong quá trình học tập Hình học 12 cơ bản, có đáp số và hướng dẫn giải.

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Nguyễn Mộng Hy, Khu Quốc Anh, Trần Đức Huyên.

Xem thêmSách giáo khoa Hình học 12 cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *