Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa dành cho học sinh các lớp 10 không chuyên Toán, đề gồm 03 trang với 30 câu trắc nghiệm (06 điểm) và 03 câu tự luận (04 điểm), thời gian làm bài 90 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *