Đề kiểm tra Toán 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề kiểm tra Toán 10 lần 2 năm học 2020 – 2021 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132, 209, 357, 485, 570, 628, 743, 896.

Trích dẫn đề kiểm tra Toán 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Cổng vào thành phố X có hình dạng xem như một Parabol (hình vẽ). Trên thành cổng, tại vị trí cao 45m so với mặt đất (tại điểm M thuộc cung AB), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với mặt đất), vị trí chạm mặt đất của đầu sợi dây cách chân cổng đoạn 10m. Xác định chiều cao của cổng tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng.
+ Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho u(3;2), v(0;1). Tập hợp điểm M thoả mãn khi m thay đổi là:
A. Đường thẳng có phương trình (d): x 3y 3 0. B. đường thẳng có phương trình (d): 3x y 1 0.
C. đường thẳng có phương trình (d): 2x 3y 0. D. đường thẳng có phương trình (d): y 0.
+ Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: x y 1 2 3. Khi đó, số mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây là:
1) (d) có một véc tơ pháp tuyến là n(2;3). 2) (d) cắt trục Ox tại điểm A(2;0).
3) (d) cắt trục Oy tại điểm B(0;3). 4) (d) có một véc tơ pháp tuyến là (6;4).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *