Đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương; đề thi gồm 35 câu trắc nghiệm (70% tổng số điểm) và 04 câu tự luận (30% tổng số điểm), thời gian làm bài 90 phút (không tính thời gian giao đề), đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Tam giác ABC có AB = 10 AC = 24 diện tích bằng 120. Tính độ dài đường trung tuyến AM.
+ Cho tam thức bậc hai 2 fx x m x m 1 27. Tìm số giá trị nguyên của tham số m để f x 0 với mọi x thuộc R.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A B 2 2 5 1 và đường thẳng ∆ 2 8 0 x y. Điểm C ∈ ∆ có hoành độ dương sao cho diện tích tam giác ABC bằng 17. Tìm tọa độ của điểm C.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *