Đề kiểm định chất lượng Toán 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Yên Phong số 2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi kiểm định chất lượng môn Toán lớp 10 năm 2019 – 2020 lần thứ hai.

Đề kiểm định chất lượng Toán 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh gồm 01 trang với 06 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm định chất lượng Toán 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ∆ABC có A(3;0), B(-2;1), C(4;1).
a) Viết phương trình tổng quát của đường cao AH của ∆ABC.
b) Viết phương trình đường tròn tâm B và tiếp xúc với AC.
c) Tìm tọa độ điểm M thuộc cạnh BC sao cho S∆ABC  = 3/2S∆MAB.
[ads] + Chứng minh rằng ∆ABC cân nếu asin(B – C) + bsin(C – A) = 0.
+ Chứng minh rằng (2tanx – sin2x)/[(sinx + cosx)^2 – 1] = (tanx)^2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *