Đề khảo sát chất lượng lần 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh

Ngày … tháng 01 năm 2021, trường THPT Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng (KSCL) môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 lần thứ hai.

Đề khảo sát chất lượng lần 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101, 193, 239, 275, 353, 397, 477, 593, 615, 737, 859, 971.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng lần 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Cho tam giác ABC. Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn: |2MA + 3MB + 4MC| = |MB – MA|.
A. Quỹ tích của M là đường trung trục của đoạn AB.
B. Quỹ tích của M là đường tròn bán kính AB/9.
C. Quỹ tích của M là đường tròn bán kính AB/2.
D. Quỹ tích của M là trung điểm của đoạn AB.
+ Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m sao cho parabol (P): y = x^2 – 4x + m cắt Ox tại hai điểm phân biệt A và B thỏa mãn OA = 3OB. Tính tổng T các phần tử của S.
+ Một người mua ba kg nho và hai kg măng cụt hết 590.000 đồng. Nếu mua hai kg nho và một kg măng cụt hết 370.000 đồng. Hỏi giá một kg măng cụt hết bao nhiêu tiền?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *