Đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Lương Tài 2 – Bắc Ninh

Ngày 17 tháng 03 năm 2019, trường THPT Lương Tài số 2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi kiểm tra khảo sát chất lượng lần 3 môn Toán 10 năm học 2018 – 2019. Đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Lương Tài 2 – Bắc Ninh có mã đề 132 gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài tập dạng trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Lương Tài 2 – Bắc Ninh:
+ Cho phương trình x^2 – x – 1 = 0? Chọn khẳng định ĐÚNG?
A. Phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt. B. Phương trình vô nghiệm.
C. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu. D. Phương trình có nghiệm kép.
[ads] + Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, I, J, K lần lượt là trung điểm GA, GB, GC. Tìm tập hợp điểm M
thỏa mãn: |4MA + MB + MC| = 2|AB – AC|?
A. Đường tròn tâm G, bán kính BC. B. Đường tròn tâm J, bán kính 2/3BC.
C. Đường tròn tâm K, bán kính 1/6BC. D. Đường tròn tâm I, bán kính 1/3BC.
+ Cho bất phương trình √(2x – 4) ≤ 2. Chọn khẳng định đúng?
A. Tập nghiệm của bất phương trình là: (-∞; 4). B. Tập nghiệm của bất phương trình là: (-∞; 4].
C. Tập nghiệm của bất phương trình là: (2; 4]. D. Tập nghiệm của bất phương trình là: [2; 4].

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *