Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Mô B – Ninh Bình

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Mô B – Ninh Bình được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 25 câu, chiếm 05 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 05 điểm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Mô B – Ninh Bình:
+ Cho hàm số y = x^2 – 2x – 3 có đồ thị (P).
a) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trên.
b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d: y = 2x + 2m – 1 cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho x1^2 + x2^2 = 10.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 2AB. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Biết AH = m.AB + k.AC. Giá trị của biểu thức S = 10m + 2020k bằng?
+ Cho tam giác ABC có M là trung điểm của đoạn BC, I là trung điểm của đoạn AM (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *