Đề thi cuối học kì 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Phước

Đề thi cuối học kì 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Phước mã đề 485 gồm 03 trang với 20 câu trắc nghiệm (05 điểm) và 04 câu tự luận (05 điểm), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn đề thi cuối học kì 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Phước:
+ Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(1;3), B(-1;4), C(-3;0).
a) Viết phương trình tham số đường thẳng BC.
b) Viết phương trình đường tròn tâm A và đi qua điểm B.
c) Tìm tọa độ chân đường cao AH của tam giác ABC.
+ Cho phương trình 2 x mx m 2 4 0. Xác định tham số m sao cho phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt 1 2 x x thỏa mãn hệ thức.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng 3 4 7 0 x y. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục hoành sao cho khoảng từ M đến bằng 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *