Đề thi thử THPTQG Toán 10 năm 2018 – 2019 lần 1 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Đề thi thử THPTQG Toán 10 năm 2018 – 2019 lần 1 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang mã đề 271 gồm 6 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng môn Toán giữa học kỳ 1 đối với học sinh khối 10, đồng thời định hướng cho các em ôn tập kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia từ sớm, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG Toán 10 năm 2018 – 2019 lần 1 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang:
+ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Nếu a ≥ b thì a^2 ≥ b^2.
B. Nếu a chia hết cho 5 và b chia hết cho 5 thì 2a + b không chia hết cho 5.
C. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
D. Nếu một tam giác có một góc bằng 60° thì tam giác đó đều.
[ads] + Cho ba dây cung song song AA1, BB1, CC1 của đường tròn tâm (O). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Tâm đường tròn ngoại tiếp của 3 tam giác ABC1, BCA1, CAB1 là 3 điểm phân biệt.
B. Trọng tâm của 3 tam giác ABC1, BCA1, CAB1 cùng nằm trên một đường tròn.
C. Tâm đường tròn nội tiếp của 3 tam giác ABC1, BCA1, CAB1 cùng nằm trên một đường thẳng.
D. Trực tâm của 3 tam giác ABC1, BCA1, CAB1 cùng nằm trên một đường thẳng.
+ Công ty A chuyên sản xuất một loại sản phẩm, bộ phận sản xuất ước tính rằng với q sản phẩm được sản xuất một tháng thì tổng chi phí sẽ là C(q) = 3q^2 + 72q – 9789 (đơn vị tiền tệ). Giá của mỗi sản phẩm được công ty bán với giá R(q) = 180 – 3q. Hãy xác định số sản phẩm công ty A cần sản xuất trong một tháng (giả sử công ty này bán hết được số sản phẩm mình làm ra) để thu về lợi nhuận cao nhất?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *