Đề thi KSCL Toán 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô và các em học sinh lớp 10 đề thi KSCL Toán 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, kỳ thi được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm 2018 nhằm khảo sát chất lượng môn Toán đối với học sinh khối 10 để giáo viên và nhà trường nắm được chất lượng học tập, lấy điểm để xếp loại học lực, tuyển chọn HSG Toán 10 … đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Cho tam giác ABC và đường thẳng d. Gọi O là điểm thỏa mãn hệ thức vectơ OA + OB + 2OC = 0. Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho vectơ v = MA + MB + 2MC có độ dài nhỏ nhất.
A. Điểm M là hình chiếu vuông góc của O trên d.
B. Điểm M là hình chiếu vuông góc của B trên d.
C. Điểm M là hình chiếu vuông góc của A trên d.
D. Điểm M là giao điểm của AB và d.
[ads] + Lớp 10A trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có 45 học sinh, trong đó có 15 học sinh được xếp loại học lực giỏi, 20 học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, 10 em vừa xếp loại học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt?
+ Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.
B. Tam giác có hai góc bằng nhau thì góc thứ 3 bằng nhau.
C. Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau.
D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *