Đề kiểm tra học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Phổ thông Năng khiếu – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường Phổ thông Năng khiếu, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề tự luận 100%, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn đề kiểm tra học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường Phổ thông Năng khiếu – TP HCM:
+ Chứng minh 3 3 1 cos sin sin cos sin 4 4 x x x x x.
+ Cho đường thẳng d x y 1 0 và điểm A(1;-2). a) Gọi B là điểm nằm trên d có tung độ dương thỏa AB = 4. Tìm tọa độ B. b) Viết phương trình đường tròn (T) có tâm A và (T) tiếp xúc với d. c) Viết phương trình tiếp tuyến của (T) tại C với C là giao điểm của (T) với trục Ox và C có hoành độ dương.
+ Cho elip 2 2 E x y 9 16 144. a) Xác định tọa độ các đỉnh A1 A2 B1 B2 và tiêu điểm F1 F2. b) Tìm tọa độ M thuộc (E) sao cho 2MF MF.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *