Đề thi chuyên đề Toán 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Ngày … tháng 01 năm 2019, trường THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi kiểm tra chuyên đề môn Toán 10 lần thứ hai năm học 2019 – 2020.

Đề thi chuyên đề Toán 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc gồm có 02 trang với 12 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi chuyên đề Toán 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc:
+ Một công ty Taxi có 85 xe chở khách gồm hai loại: xe chở được 4 khách và xe chở được 7 khách. Nếu dùng tất cả số xe đó, tối đa một lần công ty chở được 445 khách. Số lượng xe mỗi loại là?
A. 35 xe 4 chỗ, 50 xe 7 chỗ. B. 40 xe 4 chỗ, 45 xe 7 chỗ.
C. 50 xe 4 chỗ, 35 xe 7 chỗ. D. 45 xe 4 chỗ, 40 xe 7 chỗ.
[ads] + Cho tam giác ABC, các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh AB, AC sao cho AB = 3AM, 3AC = 4AN. Gọi I là giao điểm của CM và BN.
a) Phân tích các vectơ BN, CM theo hai vec tơ AB, AC.
b) Tìm k, h thuộc R sao cho IA = kIB + hIC.
+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;3). B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (3;4).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−2;1). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;3).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *