Đề thi định kỳ Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Việt Yên 1 – Bắc Giang

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi định kỳ Toán 10 lần 1 năm học 2020 – 2021 trường THPT Việt Yên số 1, tỉnh Bắc Giang; đề thi được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 35 câu hỏi và bài toán, đề gồm có 03 trang, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án mã đề 101, 102, 103, 104.

Trích dẫn đề thi định kỳ Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Việt Yên 1 – Bắc Giang:
+ Cho hàm số f(x) = x2 – |x|. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị của hàm số f(x) nhận trục hoành là trục đối xứng.
B. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua gốc tọa độ.
C. f(x) là hàm số chẵn.
D. f(x) là hàm số lẻ.
+ Chọn khẳng định đúng.
A. Hai vec tơ cùng hướng thì có giá song song nhau.
B. Hai véc tơ cùng phương thì có giá song song nhau.
C. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.
D. Hai vec tơ cùng phương thì cùng hướng.
+ Cho hai điểm cố định A, B; gọi I là trung điểm AB. Tập hợp các điểm M thoả: |MA + MB| = |MA – MB| là:
A. Đường tròn đường kính AB. B. Đường tròn tâm I, bán kính AB.
C. Trung trực của AB. D. Nửa đường tròn đường kính AB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *