Sách bài tập Giải tích 12 cơ bản

Sách bài tập Giải tích 12 cơ bản (SBT GT 12 CB) gồm 220 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 12 trong quá trình học tập Giải tích 12, có đáp số và hướng dẫn giải.

Xem thêm: Sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *