Sách giáo khoa Toán 8 (tập 1)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 8 (tập 1).

MỤC LỤC:
PHẦN ĐẠI SỐ.
Chương I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC.
1. Nhân đơn thức với đa thức.
2. Nhân đa thức với đa thức.
3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).
5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).
6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.
10. Chia đơn thức cho đơn thức.
11. Chia đa thức cho đơn thức.
12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp.
Ôn tập chương I.
Chương II PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
1. Phân thức đại số.
2. Tính chất cơ bản của phân thức.
3. Rút gọn phân thức.
4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.
5. Phép cộng các phân thức đại số.
6. Phép trừ các phân thức đại số.
7. Phép nhân các phân thức đại số.
8. Phép chia các phân thức đại số.
9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.
Ôn tập chương II.
PHẦN HÌNH HỌC.
Chương I TỨ GIÁC.
1. Tứ giác.
2. Hình thang.
3. Hình thang cân.
4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang.
5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang.
6. Đối xứng trục.
7. Hình bình hành.
8. Đối xứng tâm.
9. Hình chữ nhật.
10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
11. Hình thoi.
12. Hình vuông.
Ôn tập chương I.
Chương II ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC.
1. Đa giác. Đa giác đều.
2. Diện tích hình chữ nhật.
3. Diện tích tam giác.
4. Diện tích hình thang.
5. Diện tích hình thoi.
6. Diện tích đa giác.
Ôn tập chương II.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *