Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Cánh Diều)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Cánh Diều).

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ.
1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc.
5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.
Bài tập cuối chương I.
CHƯƠNG II. SỐ THỰC.
1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học.
2. Tập hợp R các số thực.
3. Giá trị tuyệt đối của một số thực.
4. Làm tròn và ước lượng.
5. Tỉ lệ thức.
6. Dãy tỉ số bằng nhau.
7. Đại lượng tỉ lệ thuận.
8. Đại lượng tỉ lệ nghịch.
Bài tập cuối chương II.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh.
CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương.
2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài tập cuối chương III.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng.
CHƯƠNG IV. GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
1. Góc ở vị trí đặc biệt.
2. Tia phân giác của một góc.
3. Hai đường thẳng song song.
4. Định lí.
Bài tập cuối chương IV.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *