Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

MỤC LỤC:
Chương I. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ.
Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
Luyện tập chung.
Bài 3. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương I.
Chương II. SỐ THỰC.
Bài 5. Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học.
Bài 7. Tập hợp các số thực.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương II.
Chương III. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc.
Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết.
Luyện tập chung.
Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song.
Bài 11. Định lí và chứng minh định lí.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương III.
Chương IV. TAM GIÁC BẰNG NHAU.
Bài 12. Tổng các góc trong một tam giác.
Bài 13. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.
Luyện tập chung.
Bài 14. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác.
Luyện tập chung.
Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
Bài 16. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương IV.
Chương V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU.
Bài 17. Thu thập và phân loại dữ liệu.
Bài 18. Biểu đồ hình quạt tròn.
Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra.
Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam.
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *