Sách bài tập Hình học 12 nâng cao

Sách bài tập Hình học 12 nâng cao (SBT HH12 NC) gồm 242 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 12 trong quá trình học tập Hình học 12 nâng cao, có đáp số và hướng dẫn giải.

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Văn Như Cương, Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng, Tạ Mân.

Xem thêm: Sách giáo khoa Hình học 12 nâng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *