Sách giáo khoa Toán 7 (tập 2) (Cánh Diều)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 7 (tập 2) (Cánh Diều).

MỤC LỤC:
CHƯƠNG V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu.
2. Phân tích và xử lý dữ liệu.
3. Biểu đồ đoạn thẳng.
4. Biểu đồ hình quạt tròn.
5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.
Bài tập cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 3. Dung tích phổi.
CHƯƠNG VI. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.
1. Biểu thức số. Biểu thức đại số.
2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến.
3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến.
4. Phép nhân đa thức một biến.
5. Phép chia đa thức một biến.
Bài tập cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. TAM GIÁC.
1. Tổng các góc của một tam giác.
2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác.
3. Hai tam giác bằng nhau.
4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh.
5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh.
6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc.
7. Tam giác cân.
8. Đường vuông góc và đường xiên.
9. Đường trung trực của một đoạn thẳng.
10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.
12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác.
13. Tính chất ba đường cao của tam giác.
Bài tập cuối chương VII.
THỰC HÀNH MỘT SỐ PHẦN MỀM.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *