Sách giáo khoa Toán 8 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 8 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

MỤC LỤC:
Chương I. ĐA THỨC.
Bài 1. Đơn thức.
Bài 2. Đa thức.
Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức.
Luyện tập chung.
Bài 4. Phép nhân đa thức.
Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương 1.
Chương II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu.
Bài 7. Lập phương của một tổng hay một hiệu.
Bài 8. Tổng và hiệu hai lập hương.
Luyện tập chung.
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương II.
Chương III. TỨ GIÁC.
Bài 10. Tứ giác.
Bài 11. Hình thang cân.
Luyện tập chung.
Bài 12. Hình bình hành.
Luyện tập chung.
Bài 13. Hình chữ nhật.
Bài 14. Hình thoi và hình vuông.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương III.
CHƯƠNG IV. ĐỊNH LÍ THALES.
Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác.
Bài 16. Đường trung bình của tam giác.
Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương IV.
Chương V. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ.
Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu.
Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ.
Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đó.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Công thức lãi kép.
Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra.
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra.
Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam.
BẰNG TRA CỨU THUẬT NGỮ.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *