Sách giáo khoa Toán 9 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 Sách giáo khoa Toán 9 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Chương VI. HÀM SỐ y = ax2 (a khác 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Bài 18. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
Bài 19. Phương trình bậc hai một ẩn.
Luyện tập chung.
Bài 20. Định lí Viète và ứng dụng.
Bài 21. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương VI.
Chương VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI.
Bài 22. Bảng tần số và biểu đồ tần số.
Bài 23. Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối.
Luyện tập chung.
Bài 24. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm và biểu đồ.
Bài tập cuối chương VII.
Chương VIII. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT ĐƠN GIẢN.
Bài 25. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
Bài 26. Xác suất của biến cố liên quan tới phép thử.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương VIII.
Chương IX. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP.
Bài 27. Góc nội tiếp.
Bài 28. Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một tam giác.
Luyện tập chung.
Bài 29. Tứ giác nội tiếp.
Bài 30. Đa giác đều.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương IX.
Chương X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 31. Hình trụ và hình nón.
Bài 32. Hình cầu.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương X.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Giải phương trình, hệ phương trình và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra.
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra.
Xác định tần số, tần số tương đối, vẽ các biểu đồ biểu diễn bảng tần số, tần số tướng đối bằng Excel.
Gene trội trong các thế hệ lai.
BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM.
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *