Tuyển tập 05 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán 10 Cánh Diều cấu trúc trắc nghiệm mới

Tài liệu gồm 17 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập 05 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán 10 chương trình SGK Cánh Diều, dựa theo cấu trúc trắc nghiệm mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Đề thi gồm 03 phần: phần 1: trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, phần 2: trắc nghiệm đúng sai, phần 3: trắc nghiệm trả lời ngắn; thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn Tuyển tập 05 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán 10 Cánh Diều cấu trúc trắc nghiệm mới:
+ Vòng xoay ở một ngã bảy là một hình tròn, ở giữa người ta thiết kế một bồn hoa hình tam giác như hình vẽ, phần còn lại trồng cỏ. Dựa trên các số liệu đo được, em hãy tính diện tích phần trồng cỏ (kết quả chính xác đến số nguyên liền trước gần nhất).
+ Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Thái và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Thái phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Bình phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Thái không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng (kết quả làm tròn số nguyên gần nhất).
+ Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Công suất của dây chuyền 1 là 45 radio/ngày và dây chuyền 2 là 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu 1 cần 12 linh kiện điện tử, với kiểu 2 cần 9 linh kiện điện tử, và một chiếc radio kiểu này được cung cấp mỗi ngày không vượt quá 900. Tiễn lãi khi bán một chiếc radio kiểu 1 là 250000 đồng và kiểu 2 là 180000 đồng. Giả sử trong một ngày công ty sản xuất a linh kiện kiểu 1 và b linh kiện kiểu 2 thì lợi nhuận thu được cao nhất. Tính 2a + 3b.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *