Đề giữa kì 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Hồng Phong – Đắk Lắk

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Đắk Lắk; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận.

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Hồng Phong – Đắk Lắk:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho hai đường thẳng d1, d2 lần lượt có hai vectơ chỉ phương là 1 2 u. Khi đó: A. d1 cắt d2 khi và chỉ khi hai vectơ 1 2 u cùng phương. B. d1 song song với d2 khi và chỉ khi hai vectơ 1 2 u cùng phương và có một điểm thuộc cả hai đường thẳng đó. C. d1 trùng với d2 khi và chỉ khi hai vectơ 1 2 u cùng phương và có một điểm thuộc cả hai đường thẳng đó. D. d1 vuông góc với d2 khi và chỉ khi hai vectơ 1 2 u không cùng phương và có một điểm thuộc cả hai đường thẳng đó.
+ Một chiếc hộp đựng 20 viên bi giống nhau, mỗi viên bi được ghi một trong các số tự nhiên từ 1 đến 20 (không có hai viên bi ghi cùng một số). Tính số cách bốc được 4 viên bi từ chiếc hộp nói trên sao cho tổng các số ghi trên các viên bi đó chia hết cho 3.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ∆: 2x + y – 5 = 0 và điểm M(2; 3). a) Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ∆. b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm M và song song với đường thẳng ∆.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *