Tuyển tập đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 môn Toán

Tài liệu gồm có 66 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Math and LaTeX, tuyển tập đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 môn Toán, có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục:
1. Đề số 1. Kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 môn Toán – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Năm học 2019 − 2020 – Mã đề 101 (Trang 1).
1. Đề số 2. Kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 môn Toán – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Năm học 2019 − 2020 – Mã đề 102 (Trang 18).
1. Đề số 3. Kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 môn Toán – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Năm học 2019 − 2020 – Mã đề 103 (Trang 34).
1. Đề số 4. Kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 môn Toán – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Năm học 2019 − 2020 – Mã đề 104 (Trang 49).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *